בכל יום ראשון // הרצאות מצוינות מבית "פאנזינג" ג

פתיחת דלתות להרצאה הראשונה בשעה 18:00 // פתיחת דלתות להרצאה השנייה בשעה 20:45